آزمون ielts

آزمون ielts

اگرچه سیستم آموزشی دنیا و حتی ایران (در مقطع ابتدایی) به سمت حذف و تعدیل آزمون های درسی پیش رفته و نظام تحصیلی را از حالتی نمره محور ، به سبکی دانش محور نزدیک می کند ، اما هنوز هم مدارک و مدارج فراوانی وجود دارند که برای تائید صلاحیت داوطلب در اخذ آن ها مستلزم برگزاری آزمون می باشند . آیلتس به عنوان یکی از همین مدارک ، با مورد سنجش قرار دادن مهارت های زبان انگلیسی متقاضیان خود ، نمره ای در خور آنان به عملکردشان می دهد تا با توجه به این نمره بتوان عیار آنان را سنجید . در مقالات متعددی در خصوص محتوای آزمون ielts ، هزینه ، زمان ثبت نام ، منابع ، مراکز برگزاری و جزئیاتی از این قبیل اطلاعاتی به مخاطبین “الفبا نوین” ارائه شد ، لذا با عدم تکرار مکررات ، قصد داریم تا در مقاله پیش روی به زوایای پنهان دیگری از آزمون آیلتس بپردازیم . همه ما زبان آموزان و داوطلبین شرکت در آزمون ielts می دانیم که این آزمون از 4 آزمون Reading به مدت 1 ساعت ، Writing به مدت 1 ساعت ، Listening به مدت نیم ساعت در قالب آزمون های کتبی و Speaking به مدت 10 تا 15 دقیقه در قالب آزمون شفاهی تشکیل شده است . از سویی دیگر می دانیم که سقف نمره برای هریک از این شاخه ها 9 بوده که در نهایت با میانگین گیری آن ها (جمع این نمره ها و تقسیمشان به 4) نمره نهایی یا Overall حاصل می شود . لحظه محاسبه نمره میانگین ، دقیقاً همان نقطه مبهم محاسبه نمره نهایی آیلتس می باشد ، جایی که داوطلبین با علم به ضعف خود در یکی از مهارت های زبان انگلیسی ، به تقویت دیگری پرداخته و پس از آزمون نهایی ، با معدل گیری از دستاوردهای خود ، نمره مورد نظرشان را کسب می کنند ، اما پس از مشاهده کارنامه خود غافلگیر شده و به این نمره آیلتس می کنند . این مشکلات که عموماً از اطلاعات ناکافی متقاضیان نشأت می گیرد ، به این دلیل حاصل می شوند که نمره نهایی فقط در شرایطی خاص با نمره اورال یکی شده و در موارد متعددی از معدل کمتر یا بیشتر (که در صورت بیشتر شدن موجب خشنودی داوطلب نیز هست) می شود . در همین راستا اگر توانایی های خواندن را با R ، توانایی نوشتن را با W ، توانایی تکلم را با S و توانایی گوش دادن و فهم معنی جملات را با L نشان دهیم ، حاصل R+W+S+L برابر با نمره Overall خواهد شد . هریک از این 4 توانایی ، علاوه بر اعداد صحیح 1 تا 9 ، می توانند نیمه های بین هر دو عدد متوالی (مانند 4.5 ، 7.5 و…) را نیز اختیار کنند . این گستردگی سبب می شود تا احتمال کسب نمره اورال غیر صحیح و غیربخش پذیر به 4 افزایش یابد . به عنوان مثال برای زبان آموزی با سطحی متوسط اگر نمرات R=6.5  ، W=5.5 ، S=7  و L=6.5 ، مجموع نمرات این فرد برابر است با 25.5 . حال اگر این نمره را به 4 تقسیم کنیم ، معدل نمره این فرد برابر خواهد بود با 6.375 که عددیست اعشاری و امکان درج آن در کارنامه موجود نمی باشد ، به همین دلیل مطابق قوانینی پیش بینی شده به تغییر و “رُند” کردن این نمره پرداخته می شود . در این قوانین مدون ، جزء صحیح نمره (یعنی قسمت کامل آن که در این مثال 6 بوده و در مثال 7.598 ، 7 می باشد) به عنوان Base یا نمره پایه در نظر گرفته می شود . در ریاضیات مرسوم با توجه به تعداد اعشار مورد نظر ، در صورتی که عدد به کران بالا نزدیکتر باشد به سمت بالا و در صورتی که به کران پایین نزدیکتر باشد ، به کران پایین “گرد” می شود ، اما در آزمون ielts اگر عدد خرده نمره اورال از 0.24 کمتر باشد ، نتیجه مدرج در کارنامه به نمره پایه تبدیل شده ، اگر بین 0.25 تا 0.75 باشد به نمره پایه بعلاوه 0.5 تبدیل شده و در نهایت اگر خرده آن 0.76 و بیشتر باشد به نمره پایه بعلاوه 1 تبدیل می شود . در مثال فوق ، به دلیل اینکه خرده نمره اورال 0.375 بوده و بین 0.25 و 0.75 قرار دارد ، نمره این فرد به 6.5 تغییر می کند ، در صورتی که با تلاش بیشتر و تنها کسب 0.4 معدل بیشتر ، موفق به کسب آیلتس 7 می شد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *