انواع فعل


بعد از اشنایی به انواع اسم و نقش ان به عنوان فاعل یا مفعول در جمله، به دومین نوع کلمات یعنی فعل ها می پردازیم.

فعل ها رابطه فاعل با سایر اجزا جمله را برقرار می کنند و به طور کلی انجام دادن کاری را از سوی فاعل نشان می دهند.
با وجود این, فعل ها انواع و نقش ها ی متنوعی نیز دارند.
دسته اول فعل ها ، قعل های کمکی (Helping Verbs) یا (Auxilary verb) هستند .این افعال شامل 3 فعل بسیار مهم هستند.
To be
(حال) (am/is/are)
(گذشته ) (Was-werE)

Do
 (حال) (do-does)
(گذشته ) (did)

Have
 (حال) (have/has)
(گذشته ) (had)
دلیل نام گذاری این افعال به عنوان فعل کمکی این است که از 3 طریق به ما کمک میکنند.

برای سوال کردن جملات ما به فعل کمکی نیاز داریم :
مثال:
You are a teacher .
 (سوالی ) :Are you a teacher?
در این مثال چون در جمله فعل کمکی قرار دارد نیاز به استفاده از فعل کمکی دیگری نیست و فعل are با قرار گرفتن در اغاز جمله (جمله را سوالی می کند).
اما اگر در جمله فعل کمکی( to be ) وجود نداشته باشد از قعل do یا does استفاده می کنیم.

مثال :
You work in a bank .
(سوالی ) : Do you work in a bank?
برای سوالی کردن باید از فعل کمکی do, dose متناسب با فاعل جمله استفاده کرد:
برای سوم شخص( He,She,it) از does استفاده میکنیم .

Does he work in a bank ?

 برای منفی کردن جملات از افعال کمکی استفاده میکنیم :

 You are a student. ➡️(منفی) :You are not a student.
 You work in a bank.➡️(منفی) :You do not work in a bank.

 برای ساختن زمان های گرامری به افعال کمکی نیاز داریم.
مثال:
حال استمراری
I am studying English now .➡️من دارم زبان مطالعه میکنم

حال کامل
I have studied English for two years.➡️من دو سال است که زبان میخوانم

گذشته استمراری
I was studying English last night at 10′ o clock.➡️من دیشب ساعت 10 داشتم زبان می خواندمبرای سایر زمان های گرامری نیز به افعال کمکی نیاز داریم که در مبحث زمان ها بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد.
نکته :
در زبان انگلیسی بر خلاف بسیاری از زبان ها از جمله فرانسه و المانی ، فعل ها صرف نمی شوند ، تنها فعل هایی که متناسب با فاعل تغییر شکل می یابند ، فعل های کمکی هستند و سایر فعل ها نیاز به صرف شدن ندارند.
مثال:
 I am …….
You are ……
She/He is ……
استثنا : در مورد سوم شخص مفرد ، به فعل “s” سوم شخص اضافه می شود.
I work in a bank.
She/He works in a bank.

ielts

آیلتس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *