مدرک آیلتس

مدرک آیلتس

مدرک آیلتس ، سندیست که مبیّن میزان توانایی و مهارت شما در ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی می باشد . از آنجایی که ایجاد ارتباط به عنوان یک فرستنده پیام یا گیرنده آن ، در گرو مکالمه ، خواندن متون و نوشتن آن می باشد ، برای سنجش مهارت های یک فرد در این ارتباط ، توانایی وی در صحبت کردن و نوشتن برای انتقال مفاهیم و همچنین شنیدن و خواندن برای درک مطالب مورد سنجش قرار می گیرد . در همین ارتباط ، معمولاً سوالات زیادی مطرح می شود که «نمره آیلتس چیست ؟ نحوه ارزشیابی آن چگونه است و چه نمراتی مطلوب و قابل قبولند ؟ » در صدر این سوالات قرار دارند . در این رابطه باید اذعان داشت که نمرات آیلتس از صفر شروع شده و به نُه می رسد . در این ارزیابی که نمره صفر به معنی عدم پاسخگویی داوطلب به هیچ یک از سوالات بوده و نمره نُه به معنی بالاترین سطح تسلط به معنی کلمات ، گرامر و ساختار جمله ، فهم و بکار بردن اصطلاحات و استفاده از زبان انگلیسی بمانند زبان مادری خود فرد می باشد ، هرچه نمره بالاتر باشد ، اعتبار آن نیز بیشتر است . این نمره ، میانگینی از نمرات اخذ شده از 4 آزمون مختلف می باشد . به عنوان مثال اگر فردی در یکی از توانایی های فوق ضعیف باشد (مثلاً در نوشتن املای صحیح کلمات اشتباه کند) با تقویت و تکیه بر 3 مهارت دیگر خود ، می تواند کمبود را جبران کرده و نمره نهایی خود را افزایش دهد . از سویی دیگر ، اگر فردی استحقاق گرفتن نمره ای فوق العاده را داشته باشد ، در صورت ارتکاب اشتباه در یکی از آزمون ها ، نمره کلی خود را تحت الشعاع قرار می دهد . اما در این میان ، باید توجه داشت که افراد زیادی در اطرافمان (شهر و حتی کشورمان) وجود ندارند که نمره آیلتس 9 و یا حتی 8 را کسب کرده باشند . از سویی دیگر کسب نمرات 4 و کمتر از آن نیز نمراتیست که با دانش آموخته شده در کتب درسی (مدرسه) مقدور است ، از این روی عموم متقاضیان در سطوح 5 تا 7 فعال بوده و در پی بهبود آن می باشند . این سه درجه که به ترتیب با صفات Modest (متوسط) ، Competent (شایسته) و Good (خوب) مشخص می شوند ، با توجه به انگیزه اخذ آن ها ارزش پیدا می کنند . به عبارت دیگر ، مدرک آیلتس برای ورود به یک دانشگاه معتبر یا مهاجرت به کشوری انگلیسی زبان مورد استفاده قرار می گیرد ، حال این میزان نمره درخواستی کشور یا دانشگاه مذکور است که مقبولیت این نمره را تعیین می نماید . به عنوان مثال اگر فردی برای ورود به بهترین دانشگاه های دنیا ، نیازمند گرفتن نمره 7 باشد ، اخذ 6.5 یا 6 نیز برای وی نامطلوب است ، این درحالیست که همین نمرات از استاندارد دانشگاه های نچندان مطرح دنیا نیز بالاترند . در خصوص نمره دهی هر توانایی نیز می توان گفت علاوه بر نمرات 1 تا 10 ، این نمرات از 3 به بعد با مضارب نیم (5/0) افزایش می یابند . در اخذ نمره ، علی الخصوص امتحانات کتبی ، سلیقه ممتحن به هیچ عنوان دخیل نبوده و پاسخ سوالات یا درست است یا غلط . از این روی تعداد پاسخ های صحیح هر فرد بدون هیچگونه تضییع حق یا ارفاقی مورد بررسی قرار می گیرد . در آزمون آیلتس در هر مهارت ، با توجه به اینکه همه سوالات دارای وزن یکسانی می باشند (ضریب مساوی دارند) تعداد آن ها در جداول مربوطه گذاشته شده و نمره نهایی آن استخراج می شود ، به عنوان مثال در آزمون 40سوالی  Listening ، تعداد 5 تا 7 پاسخ صحیح برابر با آیلتس 3 ، 16 تا 18 پاسخ صحیح آیلتس 5 و 32 تا 34 پاسخ صحیح نیز کسب نمره 7.5 را در بر خواهد داشت .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *