انواع فعل


بعد از اشنایی به انواع اسم و نقش ان به عنوان فاعل یا مفعول در جمله، به دومین نوع کلمات یعنی فعل ها می پردازیم.

فعل ها رابطه فاعل با سایر اجزا جمله را برقرار می کنند و به طور کلی انجام دادن کاری را از سوی فاعل نشان می دهند.
با وجود این, فعل ها انواع و نقش ها ی متنوعی نیز دارند.
دسته اول فعل ها ، قعل های کمکی (Helping Verbs) یا (Auxilary verb) هستند .این افعال شامل 3 فعل بسیار مهم هستند.
To be
(حال) (am/is/are)
(گذشته ) (Was-werE)

Do
 (حال) (do-does)
(گذشته ) (did)

Have
 (حال) (have/has)
(گذشته ) (had)
دلیل نام گذاری این افعال به عنوان فعل کمکی این است که از 3 طریق به ما کمک میکنند.

برای سوال کردن جملات ما به فعل کمکی نیاز داریم :
مثال:
You are a teacher .
 (سوالی ) :Are you a teacher?
در این مثال چون در جمله فعل کمکی قرار دارد نیاز به استفاده از فعل کمکی دیگری نیست و فعل are با قرار گرفتن در اغاز جمله (جمله را سوالی می کند).
اما اگر در جمله فعل کمکی( to be ) وجود نداشته باشد از قعل do یا does استفاده می کنیم.

مثال :
You work in a bank .
(سوالی ) : Do you work in a bank?
برای سوالی کردن باید از فعل کمکی do, dose متناسب با فاعل جمله استفاده کرد:
برای سوم شخص( He,She,it) از does استفاده میکنیم .

Does he work in a bank ?

 برای منفی کردن جملات از افعال کمکی استفاده میکنیم :

 You are a student. ➡️(منفی) :You are not a student.
 You work in a bank.➡️(منفی) :You do not work in a bank.

 برای ساختن زمان های گرامری به افعال کمکی نیاز داریم.
مثال:
حال استمراری
I am studying English now .➡️من دارم زبان مطالعه میکنم

حال کامل
I have studied English for two years.➡️من دو سال است که زبان میخوانم

گذشته استمراری
I was studying English last night at 10′ o clock.➡️من دیشب ساعت 10 داشتم زبان می خواندمبرای سایر زمان های گرامری نیز به افعال کمکی نیاز داریم که در مبحث زمان ها بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد.
نکته :
در زبان انگلیسی بر خلاف بسیاری از زبان ها از جمله فرانسه و المانی ، فعل ها صرف نمی شوند ، تنها فعل هایی که متناسب با فاعل تغییر شکل می یابند ، فعل های کمکی هستند و سایر فعل ها نیاز به صرف شدن ندارند.
مثال:
 I am …….
You are ……
She/He is ……
استثنا : در مورد سوم شخص مفرد ، به فعل “s” سوم شخص اضافه می شود.
I work in a bank.
She/He works in a bank.

ielts

آیلتس

بیشتر بخوانید

مدرک آیلتس

مدرک آیلتس

مدرک آیلتس ، سندیست که مبیّن میزان توانایی و مهارت شما در ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی می باشد . از آنجایی که ایجاد ارتباط به عنوان یک فرستنده پیام یا گیرنده آن ، در گرو مکالمه ، خواندن متون و نوشتن آن می باشد ، برای سنجش مهارت های یک فرد در این ارتباط ، توانایی وی در صحبت کردن و نوشتن برای انتقال مفاهیم و همچنین شنیدن و خواندن برای درک مطالب مورد سنجش قرار می گیرد . در همین ارتباط ، معمولاً سوالات زیادی مطرح می شود که «نمره آیلتس چیست ؟ نحوه ارزشیابی آن چگونه است و چه نمراتی مطلوب و قابل قبولند ؟ » در صدر این سوالات قرار دارند . در این رابطه باید اذعان داشت که نمرات آیلتس از صفر شروع شده و به نُه می رسد . در این ارزیابی که نمره صفر به معنی عدم پاسخگویی داوطلب به هیچ یک از سوالات بوده و نمره نُه به معنی بالاترین سطح تسلط به معنی کلمات ، گرامر و ساختار جمله ، فهم و بکار بردن اصطلاحات و استفاده از زبان انگلیسی بمانند زبان مادری خود فرد می باشد ، هرچه نمره بالاتر باشد ، اعتبار آن نیز بیشتر است . این نمره ، میانگینی از نمرات اخذ شده از 4 آزمون مختلف می باشد . به عنوان مثال اگر فردی در یکی از توانایی های فوق ضعیف باشد (مثلاً در نوشتن املای صحیح کلمات اشتباه کند) با تقویت و تکیه بر 3 مهارت دیگر خود ، می تواند کمبود را جبران کرده و نمره نهایی خود را افزایش دهد . از سویی دیگر ، اگر فردی استحقاق گرفتن نمره ای فوق العاده را داشته باشد ، در صورت ارتکاب اشتباه در یکی از آزمون ها ، نمره کلی خود را تحت الشعاع قرار می دهد . اما در این میان ، باید توجه داشت که افراد زیادی در اطرافمان (شهر و حتی کشورمان) وجود ندارند که نمره آیلتس 9 و یا حتی 8 را کسب کرده باشند . از سویی دیگر کسب نمرات 4 و کمتر از آن نیز نمراتیست که با دانش آموخته شده در کتب درسی (مدرسه) مقدور است ، از این روی عموم متقاضیان در سطوح 5 تا 7 فعال بوده و در پی بهبود آن می باشند . این سه درجه که به ترتیب با صفات Modest (متوسط) ، Competent (شایسته) و Good (خوب) مشخص می شوند ، با توجه به انگیزه اخذ آن ها ارزش پیدا می کنند . به عبارت دیگر ، مدرک آیلتس برای ورود به یک دانشگاه معتبر یا مهاجرت به کشوری انگلیسی زبان مورد استفاده قرار می گیرد ، حال این میزان نمره درخواستی کشور یا دانشگاه مذکور است که مقبولیت این نمره را تعیین می نماید . به عنوان مثال اگر فردی برای ورود به بهترین دانشگاه های دنیا ، نیازمند گرفتن نمره 7 باشد ، اخذ 6.5 یا 6 نیز برای وی نامطلوب است ، این درحالیست که همین نمرات از استاندارد دانشگاه های نچندان مطرح دنیا نیز بالاترند . در خصوص نمره دهی هر توانایی نیز می توان گفت علاوه بر نمرات 1 تا 10 ، این نمرات از 3 به بعد با مضارب نیم (5/0) افزایش می یابند . در اخذ نمره ، علی الخصوص امتحانات کتبی ، سلیقه ممتحن به هیچ عنوان دخیل نبوده و پاسخ سوالات یا درست است یا غلط . از این روی تعداد پاسخ های صحیح هر فرد بدون هیچگونه تضییع حق یا ارفاقی مورد بررسی قرار می گیرد . در آزمون آیلتس در هر مهارت ، با توجه به اینکه همه سوالات دارای وزن یکسانی می باشند (ضریب مساوی دارند) تعداد آن ها در جداول مربوطه گذاشته شده و نمره نهایی آن استخراج می شود ، به عنوان مثال در آزمون 40سوالی  Listening ، تعداد 5 تا 7 پاسخ صحیح برابر با آیلتس 3 ، 16 تا 18 پاسخ صحیح آیلتس 5 و 32 تا 34 پاسخ صحیح نیز کسب نمره 7.5 را در بر خواهد داشت .

بیشتر بخوانید

رایتینگ آیلتس

رایتینگ آیلتس

همانطور که از درج نقش و نگار نیاکانمان بر روی دیواره غارها بر می آید ، یکی از اولین راه های برقراری ارتباط میان آدمیان و انتقال مفاهیم ، درج تصاویر بوده است . این نوع نقاشی ، اگرچه برای این افراد قابل درک بوده و رسم آن نیز به صورت بدوی ، نیازمند مهارت خاصی نبوده است ، اما در موارد متعددی کاربردی نداشته است . به عنوان مثال ، معرفی جسم و جانوری که توسط دیگران دیده نشده یا بیان تفکرات که گاهی شکلی هندسی ندارند ، با این روش بسیار دشوار بوده است ؛ به همین دلیل با گذشت سال های طولانی و تکامل زبان گفتاری به موازات آن ، برای هر حرف ، هجا و نمودی آوایی علامتی منحصر بفرد ابداع شد که به اختراع خط انجامید . چینش کنار همی این علائم به تولید کلمات و در پس آن به تولید جملات منجر شد و جمله به عنوان کوچک ترین جزء با معنی زبان ، به ثبت و انتقال مفاهیم پرداخت . گرچه امروزه زبان های نوشتاری (رسم الخط) زیادی ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد ، اما اندکی از اهمیت نگارش مطالب کاسته نشده است . نگارش یا عمل تبدیل تفکرات به تصویر ، به دو منظور ثبت و انتقال اطلاعات انجام می پذیرد . همانطور که بزرگان دین و تاریخ ما نیز تاکید فراوانی به آن داشته اند ، نوشتن موجب حفظ و نگهداری علم می شود ، پس بخش اعظمی از نوشته های ادبای بزرگ جهان ، کتب تاریخی و … به منظور ثبت و ضبط یک واقعه یا تفکری نگاشته شده اند . هدف از چاپ برخی از نوشته ها نیز صرفاً انتقال یک پیام بوده و حفظ آن در اولویت قرار ندارد ، مطالب روزنامه ها ، کتب درسی ، نامه ها و حتی همین مقاله پیش روی ، هدفی جز انتقال یک پیام و مفهوم به خواننده خود ندارند . برخی از متون نیز توامان به حفظ و تحقق هر دو هدف فوق می پردازند . کتب آسمانی ، کتب علمی ، اشعار و … نیز از آن دست متونی هستند که هم به عنوان حفظ یک مطلب و هم به عنوان اشاعه آن نگاشته شده اند . امروزه  این راه های ارتباطی و نوشتاری ، در قالب پیام کوتاه ، توئیت ، تکست و اسامی مشابه در محیط های مجازی خودنمایی می کند . درکنار این مصادیق ، نگارش و ارسال رزومه ، نگاشتن یک نامه دعوت یا کارت تبریک ، ارائه یک گزارش ، بیان نتیجه یک آزمایش ، ارائه پاسخ یک سوال در امتحان و صدها مثال دیگر از این قبیل ، مجموعه ای از متونیست که برای تصویر آن ها به مهارت نوشتن خود نیازمندیم . نوشتن یا writing  به عنوان یکی از مهارت های چهارگانه در ایجاد ارتباط میان انسان ها ، یکی از گزینه های مورد سنجش در آزمون های آیلتس نیز می باشد . با فرض اینکه انسانی از نعمت شنوایی و تکلم محروم باشد ، دستان و چشمان وی تنها راه ارتباط وی با دنیای خارج خواهد بود ، در مثالی ملموس تر ، زمانی که شما در منزل خود و پای سخت افزارهای دیجیتالیتان قرار دارید ، بخش عمده ای از ارتباطتان با محیط اطراف و دوستان مجازی خود را به کمک خواندن و نوشتن مطالب انجام می دهید ، بی آنکه متوجه باشید عملاٌ نه با کسی سخن گفته و نه به سخنان آن ها گوش می دهید (Speaking   و   Listening) . با توجه به این توضیحات ، می توان دریافت که چرا توانایی نوشتن صحیح کلمات ، جمله بندی اصولی آن ها ، علامت گذاری درست و فهم کامل معنی هر جمله در آزمون آیلتس مورد ارزیابی قرار می گیرد .

بیشتر بخوانید

آزمون PTE

آزمون PTE

پیش از این و در مقالات مرتبط ، توضیحات کاملی در خصوص کشور استرالیا ، دلایل محبوبیت آن برای مهاجرت و همچنین مدارک زبان انگلیسی مورد نیاز این کشور بیان شد .  مهاجرت به کشورهای دیگر مستلزم داشتن شرایطیست که طبق استانداردهای گوناگون طبقه بندی شده و متقاضیان این امر پس از حصول نمره قبولی قادر خواهند بود تا وارد کشوری جدید شوند . نحوه ارزیابی و توزیع این نمرات برای مهاجرت به استرالیا عبارت است از سن مهاجر (که با امتیاز مذکور نسبت عکس دارد) ، تسلط به زبان انگلیسی  ، سوابق مرتبط با حرفه مورد نیاز در استرالیا ، مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه ای مرتبط با آن ، سابقه کار یا تحصیل در استرالیا  و همچنین توانایی های همسر (که هریک به تنهایی با امتیاز مذکور نسبت مستقیم دارند)  . امتیاز تعلق گرفته به هر توانایی مضربی از 5 می باشد که در مورد توانایی زبان ، به آیلتس یک نمره 0 ، به آیلتس 7 نمره 10 و به آیلتس 8 نمره 20 تعلق می گیرد . زمانی که مجموع این امتیازات از مرز 60 بگذرد ، متقاضی ورود به این کشور واجدالشرایط شده و می تواند در این کشور به این زندگی ادامه دهد . حال در موارد متعددی دیده شده است که فردی علاوه بر سن ، تجربه و تحصیلات قابل قبول ، نمره قبولی مهاجرت به استرالیا را دریافت نکرده است . معمولاً در چنین شرایطی این افراد با تلاش و ممارست بیشتر و شرکت مجدد در آزمون های زبان ، نمره خود را بهبود می بخشند . تا سال 2015 (زمستان 1393) نیز روال انجام کار به این ترتیب پیش می رفت و علاقه مندان مهاجرت به استرالیا ، از بین تلاش و آزمون چندباره و تسلیم شدن و انصراف از مهاجرت یکی را انتخاب می کردند ، تا اینکه پس از این برهه زمانی ، اداره مهاجرت استرالیا اجازه ورود افراد شایسته به کشورش با مدرک PTE را نیز صادر کرد . PTE، Pearson Language Tests یا آزمون های زبان پیرسون ، آزمونی مشابه آزمون های آیلتس و تافل می باشد که توسط انتشارات لانگ من (Longman) برگزار می گردد . این آزمون همانند دو آزمون نامبرده 4 مهارت اصلی زبان آموزان (صحبت کردن ، شنیدن ، نوشتن و خواندن متون انگلیسی) را مورد سنجش قرار می دهد ، با این تفاوت که نمره کلی آن از 90 محاسبه شده و علاوه بر آن امتیازات مثبتی نیز برای گرامر ، املا و تلفظ واژگان ، دایره لغات و همچنین هجی کردن آن ها در نظر گرفته می شود . شاید تنها نقطه ضعف PTE را در حال حاضر بتوان عدم پذیرش آن توسط برخی کشورها و دانشگاه های معتبر دنیا دانست ؛ ضعفی که پیش بینی می شود با افزایش سن این آزمون ، ارتقاء سطح امتحانات و افزایش متقاضیان آن از بین رفته و PTE با آیلتس و تافل هم تراز شود .  از مزایای این آزمون در مقابل ielts می توان به برگزاری اینترنتی آن ، طول آزمون قریب به 3 ساعتی آن (در برابر آزمون ielts که  Speaking آن در زمان دیگری انجام می پذیرد ) و اعلام سریع نتایج (در برابر آیلتس که تا 2 هفته به طول میانجامد) اشاره کرد . در پایان لازم به ذکر است که با توجه به راحتی این آزمون در برابر آیلتس و الزام به اخذ نمره 65 این آزمون بجای نمره 7 آزمون دیگر ، گرفتن مدرک PTE برای متقاضیان سفر به استرالیا که از آزمون های متعدد ielts به ستوه آمده اند پیشنهاد می شود .

بیشتر بخوانید

درباره ielts speaking

درباره ielts speaking

آشنایی با مقصد ، مسیر و تهیه وسیله نقلیه قسمتی از شروع یک سفر خوب می باشد ، در حالی که اتفاقات اصلی ، سختی ها ، کمبودها ، دردسرهای احتمالی و صدالبته لذت ها و تجارب جدید در طی سفر رخ می دهند. اخذ مدرک آیلتس به عنوان مقصد و سفری که در مجموعه الفبا نوین با یکدیگر شروع کردیم ، پس از تدارک مقدمات آن وارد مرحله جدیدی شده است. اینک پس از معرفی آزمون آیلتس ، نحوه برگزاری آزمون ها و ارزیابی آن ، طریقه ثبت نام ، ذکر بایدها و نبایدها در این مسیر ، شعب اخذ آن در ایران و کشورهای همسایه و سایر اطلاعات کاربردی ، قصد داریم تا با نگاهی موشکافانه به بررسی هریک از شاخه های آزمون پرداخته و چکیده ای کاربردی در اختیار علاقه مندان آن قرار دهیم . در مقالات پیشین گفته شد که تکلم ، صحبت کردن با  speaking یکی از مهارت های چهارگانه مورد سنجش در آزمون آیلتس و پرکاربردترین آن ها در زندگی واقعی می باشد . اگر شما با هر سطح دانش و توانایی زبان انگلیسی به کشوری انگلیسی زبان سفر کنید ، ممکن است مجبور به خواندن مطالب تبلیغاتی یا اطلاعات روی نقشه ، مجلات و تلوزیون ، گوش دادن و ادراک سخنان یک شخصیت سرشناس یا یک فروشنده و یا نوشتن شرح حال یا آدرسی از محل سکونت خود شوید . بدیهیست انجام این امور تا چه میزان مهم بوده و عدم توانایی در پرداختن به آن ها مایه شرمساری و خجالت شما می شود ، اما با این حال هیچ یک به اندازه speaking و قدرت برقراری ارتباط اهمیت ندارد ، کمااینکه ایجاد ارتباط کلامی کمبودهای دیگر را نیز پوشش داده و تقویت آن به بهبود وضع سه مهارت دیگر نیز میانجامد. هریک از ما در زندگی روزمره خود ، نمی دانیم با چه کسانی ملاقات خواهیم کرد و درباره چه مباحثی سخن خواهیم گفت ، به همین دلیل هیچگاه در مواقع عادی پاسخی را از پیش حفظ نکرده و در صورت صحبت با فردی ناشناس یا موضوعی جدید ، از دانایی و توانایی خود برای پیشبرد مکالمه استفاده می کنیم . در آزمون  speaking آیلتس نیز شرایط به همین گونه است . در آزمون speaking ، ممتحن قصد دارد تا توانایی شما در تکلم زبان انگلیسی را بسنجد و نه قدرت حافظه و یادگیریتان را ، لذا پیشنهاد می شود تا همانند لحظه تکلم با فردی غریبه یا موضوعی نا آشنا ، بدون ارائه مطالب کلیشه ای به جای استفاده از حفظیات خود ، از اطلاعاتتان استفاده کنید . با مشاهده زبان فارسی و تجارب روزانه خود ، به شخصی در کلام فارسی نمره قبولی می دهیم که در وهله اول کلمات را صحیح بیان کرده و در هنگام صحبت کردن تپق نمی زند . در ادامه و با نگاهی موشکافانه به طرز استفاده وی از قیود ، صفات ، ضمایر و زمان های درست افعال در جای خود توجه می کنید . ارتباط سخنان وی با موضوع بحث ، ارائه مطالبی مفید و با ارزش برای شنیدن ، تغییر تُن صدا بمنظور تاثیر گذاری بیشتر ، لهجه استاندارد ، ارتباط چشمی و استفاده از زبان بدن نیز از دیگر فاکتورهاییست که فردی را ناطقی خوب یا غیر مسلط به زبان فارسی می کند . در همین رابطه باید تاکید کرد که زبان انگلیسی نیز دقیقاً از همین خط مشی پیروی کرده و مسئولین برگزاری آزمون شفاهی آیلتس به همین عوامل نگاه می کنند . به عبارت بهتر ، تسلط به عوامل فوق که در اثر تمرین و تکرار زیاد قوی می شود ، مجموعه عواملیست که به کسب نمره بالای speaking آیلتس می انجامد .

 

بیشتر بخوانید

ثبت نام آیلتس

ثبت نام آیلتس

ثبت نام در آزمون های معتبر شرایط و پیشنیاز های خاص خود را طلبیده و مستلزم رعایت اصول و رد شدن از موانع متعددی می باشد . آزمون آیلتس نیز به عنوان یکی از همین آزمون های معتبر ، نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان داوطلبین بیشماری را به سوی خود می کشاند . این تعدد شرکت کنندگان از یک سو و پراکندگی جغرافیایی آنان از سویی دیگر سبب شده است تا هسته مرکزی آیلتس شرایطی یکسان برای همه شرکت کنندگان با هر زبان ، ملیت ، رنگ و نژادی وضع کنند . شرکت در آزمون آیلتس در گام اول مستلزم اخذ پاسپورت می باشد ، به همین دلیل اگر داوطلبی این مدرک شناسایی بین المللی را ندارد ، مجبور به تعویق آزمون خود تا زمان کسب این مدرک شناسایی می باشد . ناگفته نماند که در این مرحله سربازان و یا برخی از دانشجویان که امکان اخذ پاسپورت را ندارد ، با تمهیداتی ویژه و به کمک کارت ملی (در کنار نامه نظام وظیفه یا اشتغال به تحصیل) نیز می توانند در این آزمون شرکت کنند . در قدم اول ثبت نام ، داوطلبین ملزم به ثبت نام در تارنمای ایرسافام می باشند . در قسمت ثبت نام این سایت ، پس از ورود اطلاعاتی پایه از قبیل اطلاعات فردی ، محل سکونت ، ایمیل ، شماره های تماس ، شماره پاسپورت و تعریف گذرواژه ، اکانت مربوطه را فعال می کنیم . پس از ورود به اکانت خود ، یکی از گزینه های آیلتس ، مهارت های زندگی و UKVI (پیشنیاز اخذ ویزا ، اشتغال و مهاجرت به بریتانیا)  را انتخاب می کنیم . پس از رزرو این آزمون و پرداخت هزینه 950.000 تومانی آن ، برای ورود اطلاعات و تصدیق نهایی به تارنمای ieltsessentials مراجعه می کنیم . در این مرحله و پس از ثبت نام در این سایت ، در پی رزرو مکان و زمان شرکت در آزمون می رویم . Select a test date به ما این امکان را می دهد تا در مراکز مجاز و زمان های تعیین شده ، یکی را به دلخواه انتخاب کرده و با ارائه راه های ارتباطی صحیح و معتبر (تلفن همراه و ایمیل) در انتظار تائید آن بمانیم .در 4 مرحله بعدی ثبت نام که عبارت اند از مشخصات داوطلب ، مشخصات کاربردی ، شناسایی و خلاصه رزرو ، ورود اطلاعات به کمک توضیحات ارائه شده در سایت کار دشواری نمی باشد ؛ تنها لازم به ذکر است که هزینه آزمون پیش از این در بانک های ایران پرداخت شده و به هنگام ثبت نام گزینه پرداخت آفلاین انتخاب شود . طبق برنامه 4ماهه اول سال 2018 میلادی ، مجموعه ایرسافام آزمون های ژنرال و آکادمیک خود را درشهرهای تهران ، اصفهان ، مشهد ، تبریز ، اهواز ، شیراز و ساری برگزار خواهد کرد . از نکات جالب توجه این برنامه می توان به برگزاری دو آزمون عمومی و دو آزمون تخصصی آیلتس بصورت میانگین در هر ماه اشاره کرد که به پراکندگی داوطلبین در تاریخ های دلخواهشان منجر می شود .

بیشتر بخوانید

آیلتس به صورت فشرده

آیلتس به صورت فشرده

بدون شک منحصر به فردترین پدیده زندگی آدمیان ، زمان و گذر ایام می باشد . این پدیده از این روی استثنایی و ویژه می باشد که نمی توان آن را حفظ کرد ، خرید یا به طرق دیگر بدست آورد ؛ نمی توان زمان را قرض داد و یا از کمبود آن در مقایسه با شخص دیگری شکوه کرد . به عبارتی دیگر ، زمان گنج گران بهاییست که به طور یکسان میان انسان ها تقسیم شده است و هرنفر با توجه به استعداد و پشتکار خود از آن استفاده می کند . زمان همانند قطاریست که همواره در حال حرکت است ، انسان در بدو تولد با آن مرتبط شده و پس از مرگ از قید آن آزاد می شود . این قطار دنده عقب نداشته ، همواره با سرعت ثابت و مشخصی حرکت کرده و فرقی میان مسافرین خود نمی گذارد . حال در این میان ، همانند اتفاقات روزمره محیط پیرامونمان که در آن عده به مطالعه ، بازی با تلفن همراه ، خواب یا دیدن مناظر در اتوبوس یا سایر وسایل نقلیه می پردازند ، در این دنیا و قطار زندگی نیز عده ای خود را مشغول امور مهم و پربازده می کنند و عده ای نیز این زمان را به بطالت می گذرانند. اهمیت استفاده از زمان شب و روز به اندازه ای زیاد بوده است که علاوه بر وضع قوانینی در مورد ساعات کار ، استراحت و تفریح در دوران معاصر، صدها سال پیش توسط انبیاء و اولیای خداوند نیز تاکید زیادی بر استفاده صحیح و اصولی از آن شده است . امروزه شرایط زندگی – علی الخصوص در کشورهای جهان سوم – به نحوی پیش می رود که زندگی با حقوقی ثابت در ساعات استاندارد به راحتی میسر نمی باشد ، لذا جای خالی شغل های دوم و سوم و همچنین ساعات اضافه کاری به شدت حس می شود . وجود چنین عواملی در کنار زمان های لازم برای رسیدگی به امور شخصی ، خانوادگی و ساعات تلف شده در مسیر رفت و آمد سبب می شود تا زمان زیادی برای افراد شاغل باقی نماند تا به اموری جانبی برسند . یادگیری زبان انگلیسی و اخذ مدرک آیلتس به عنوان یکی از همین امور جانبی ، گاهی از یک امر غیرضروری به یکی از نیازمندی های زندگی انسان تبدیل می شود . به بار نشستن سال ها تحقیق و مطالعه و در پس آن امکان استخدام در مجموعه ای بین المللی ، فراهم شدن شرایط تحصیل در خارج و اقامت دائم در کشوری انگلیسی زبان و عواملی اینچنینی سبب می شود تا افراد فوق در کنار تمام محدودیات زمانی ، هدفی جز اخذ مدرک آیلتس خود نداشته باشند . وجود کلاس های فشرده آموزش آیلتس در چنین شرایطی سبب می شود تا افرادی که ساعات خالی زیادی در شبانه روز نداشته و یا عجله زیادی برای رسیدن به استاندارد های مد نظرشان دارند ، به سرعتی بیش از حد معمول دروس مربوطه را فراگیرند . فشردگی دوره های آیلتس می تواند با تعدد کلاس ها در طول هفته (مثلا شش روز در هفته) یا ازیاد ساعات هر جلسه (مثلا جلسه های 5 ساعته در دو روز هفته) تحقق یابد . از سوی دیگر می توان به حالات عمومی ،نیمه خصوصی و خصوصی کلاس های فشرده آیلتس اشاره کرد ، جایی که با کم شدن تعداد زبان آموزان ، علاوه بر افزایش هزینه و کیفیت کلاس ها ، امکان برگزاری کلاس در زمان مورد نظر داوطلبین نیز بیشتر خواهد شد . در پایان می توان اذعان داشت که با وجود محدودیات فوق الذکر زمان ، استفاده از آموزش فشرده زبان انگلیسی ، تنها راه رسیدن به مقصد در کوتاه مدت می باشد .

بیشتر بخوانید

آیلتس به چه معناست

آیلتس به چه معناست

در سال های نه چندان دور ، مطالعه زبان انگلیسی و ثبت نام در آموزشگاه های مربوطه ، همانند فراگیری نواختن یک ساز  یا شرکت در کلاس های فوق برنامه برای عده فراوانی عملی غیر ضروری و متجددانه تلقی می شد . این افراد با ذهنیت اینکه هیچگاه به کشور دیگری سفر نخواهند کرد و یا با افراد انگلیسی زبان هم کلام نخواهند شد ، حتی دروس انگلیسی مدرسه را نیز جدی نگرفته و با رضایت به نمره قبولی ، دوره های آموزشی آن را پشته سر می گذاشتند ؛ غافل از اینکه زبان انگلیسی روزی به سراغشان خواهد آمد و عدم تسلط به آن در کوچکترین امور روزمره آن ها نیز خللی ایجاد می کند . امروزه استفاده بهتر از تلفن همراه ، فعالیت در شبکه های اجتماعی ، استفاده صحیح از وسایل دیجیتالی (که حتی وسایلی همچون اجاق گاز و یخچال فریزر را نیز در بر می گیرد) و صدالبته مسافرت به کشورهای خارجی مستلزم تسلط به زبان انگلیسی می باشد . حال فرض کنید شرایط زندگی افراد فوق الذکر به نحوی رقم می خورد که امکان مهاجرت آن ها به کشوری مانند استرالیا یا کانادا مهیا می گردد . این فرد برای ادامه کسب و کار خود یا اشتغال تحت نظر فردی خارجی ، تحصیل و برقراری ارتباط با سایرین مجبور به فراگیری زبان انگلیسی و اخذ مدرکی معتبر – مانند آیلتس – می باشد . با نگاهی دقیق تر درمی یابیم که ورود به کشوری انگلیسی زبان به عنوان دانشجو ، نیروی کار یا شهروندی جدید ، در گرو ارائه این مدرک می باشد ، ولو اینکه فرد مورد نظر دارای ثروت و تخصصی مثال زدنی باشد . از این روی ، گرفتن مدرک معتبر ( آیلتس ) تنها راه پیش روی وی می باشد . آیلتس یا IELTS (خلاصه شده عبارت International English Language Testing System) آزمونی جامع از زبان انگلیسی می باشد که همه ساله جمعیتی قریب به دو میلیون نفر از سراسر جهان در آن شرکت می کنند  . این آزمون که توسط دانشگاه کمبریج ، مرکز آیلتس استرالیا و شورای فرهنگی بریتانیا برگزار می گردد ، به سنجش 4 توانایی اصلی انسان در زبان انگلیسی (قدرت سخن گفتن ، شنیدن ، خواندن و نوشتن) می پردازند . مدت زمان اتمام دوره های آموزشی رابطه مستقیمی با استعداد و پشتکار افراد دارد . داوطلبین پس از سپری کردن این دوره ها و شرکت در آزمون آیلتس – که در مقالات مرتبط به آن اشاره شده است – موفق به اخذ مدرکی با نمره 0 تا 9 می شوند . وجود شاخه های آکادمیک و عمومی در آزمون آیلتس  سبب شده است تا افرادی که قصد ادامه تحصیل در کشورهای خارجی را ندارند ، با اخذ مدرکی عمومی ، راه ساده تری را برای رسیدن به هدف خود پیش روی داشته باشند . معیار و نمره قبولی در کشورهای مختلف با یکدیگر یکسان نمی باشد ، ولی با نگاهی اجمالی در می یابیم که حداقل نمره مورد قبول این مدرک برای پذیرش در کشوری انگلیسی زبان ، نمره اورال 6 می باشد . از مهمترین اقدامات لازم برای قبولی در آزمون آیلتس با نمره بالا می توان به عدم تکرار اشتباهات و جبران آن ها ، عدم تمرکز بر روی مسائل حاشیه ای و توجه به اصول ساده سخنوری ، تمرکز بر روی اطلاعات و توانایی های خود و پیاده سازی تمامی مهارت های زبانی ، یادگیری اصول و مفاهیم به جای حفظ موقتی مطالب ، آشنایی با ساختار امتحان به واسطه استفاده از تجارب دیگر زبان آموزان و همچنین افزایش علاقه به یادگیری با تمرکز بر روی هدف نهایی اشاره کرد .

بیشتر بخوانید

آیلتس برای استرالیا

آیلتس برای استرالیا

پیش از پرداختن به اهمیت مدرک آیلتس در کشور استرالیا ، آشنایی با این کشور خالی از لطف نیست . کشور استرالیا با نام کامل Commonwealth of Australia یکی از اعضای کشورهای مشترک المنافع یا همسود می باشد . کشورهای مشترک المنافع ، مجموعه ای متشکل از 53 کشور هستند که بیشتر آن ها زمانی مستعمره بریتانیا بوده و پس از آن استقلال خود را به دست آورده اند . وجه مشترک کشورهای این پیمان  پیروی از ملکه الیزابت می باشد ، به بیانی دیگر ، کشورهایی نظیر استرالیا ، هند ، کانادا ، بریتانیا و ده ها کشور دیگر ، علاوه بر داشتن قوانین و سیاست های مختص به خود ، در پاره ای از تصمیمات دولتی – به عنوان مثال انتصاب نخست‌وزیر –  نیم نگاهی به اوامر ملکه دارند . با چشم پوشی از جمعیت 500.000 نفری بومیان استرالیا که درصدی قلیلی از جمعیت آن را پوشش می دهند ، اهالی این کشور از نوادگان انگلیسی هایی هستند که در اواخر قرن هجدهم به این سرزمین مهاجرت کرده اند ، در نتیجه رواج زبان انگلیسی به عنوان زبان اول این کشور قابل توجیه است . کشور استرالیا با وجود مساحت هفت میلیون کیلومتر مربعی خود ، ششمین کشور پهناور دنیا می باشد . این کشور که قسمت عمده ای از قاره اقیانوسیه را دربرگرفته است ، با داشتن جمعیتی قریب به 22 میلیون نفر ، یکی از کم تراکم ترین کشورهای دنیاست ؛ برای درک بهتر این مساله می توان گفت که اگر این کشور را به مربع های 1×1 کیلومتری تقسیم کنیم ، در هر مربع 3 نفر جای خواهند گرفت ، این در حالیست که در حالت مشابه ، کشور سنگاپور که متراکم ترین کشور دنیاست ، در هریک از این مربع ها  جمعیتی قریب به 7500 نفر را گنجانده است . وجود زیر ساخت های مناسب زندگی در این کشور سبب شده است تا همه ساله عده فراوانی از سراسر دنیا برای اقامت در استرالیا اقدام نمایند . وجود شرایط پذیرش افراد جدید برای زندگی در این کشور سبب شده است تا مسئولین استرالیایی توجه زیادی به متقاضیان مستعد کنند ، اما این آغوش باز مشمول حال افرادی خواهد شد که دارای سود متقابلی برای کشور استرالیا باشند . تحصیل در این کشور و تربیت نیروی کار برای آینده ، تسلط به اموری تخصصی ، اشتغال در این کشور و همچنین ورود سرمایه خارجی گوشه ای از پیشنیازهای اقامت در استرالیا می باشد . وجود حداقل یکی از این عوامل برای اقامت در این کشور لازم است اما وجه مشترک تمامی آن ها تسلط به زبان انگلیسی می باشد . شروع کسب و کار یا استخدام در اداره ای دولتی ، تحصیل و زندگی در استرالیا در گرو توانایی ایجاد ارتباط با دیگران می باشد ، لذا وجود مدرکی در بدو اقدام به مهاجرت لازم است . آیلتس به عنوان مدرکی معتبر ، اولین گزینه داوطلبان مهاجرت به استرالیا می باشد ، چرا که علاوه بر گرایشات بریتانیایی آیلتس (به طور مثال نسبت به آمریکایی بودن تافل ) ، مراحل اخذ آن نیز برای ایرانیان ساده تر می باشد . دانشجویان بخش عمده ای از متقاضیان سفر و اخذ اقامت (تحصیلی) استرالیا را تشکیل می دهند . این افراد برای رسیدن به اهداف خود مستلزم کسب نمره حداقلی 6 آیلتس آکادمیک در هر چهار توانایی زبان می باشند ، نمره ای که در صورت تحصیل در مقاطع بالاتر یا رشته هایی خاص (مانند حقوق) به 7 نیز می رسد . وجود این محدودیت نمره برای سایر زمینه های اقامتی نیز برقرار است ، با این تفاوت که نمره آیلتس ژنرال نیز برای کار مهندسین و سایر امور فنی قابل قبول می باشد .

بیشتر بخوانید

آیلتس استانبول

آیلتس استانبول

کشور ترکیه و شهر استانبول در سال های اخیر به یکی از مقاصد ثابت ایرانیان برای سفرهای تفریحی و تجاری برون مرزی تبدیل شده است . همسایه شمال غربی ما ، بواسطه عضویت در مجموعه کشورهای اروپایی و بهره گیری از ویژگی های جغرافیایی خود (به عنوان مثال قرار گیری مرز زمینی اروپا و آسیا در فلات آناتولی ) و صد البته مدیریت صحیح توانسته است تا شهرها و بنادری که تا نیم قرن پیش ، قریه ای بیش نبوده اند ، به قطب گردشگری منطقه تبدیل کنند . البته در میان این شهرها ، استانبول که از دیرباز پایتخت فرهنگی و اقتصادی این کشور نیز بوده است ، دارای حساب جداگانه ایست . استانبول یا قسطنطنیه ، یکی از منحصر بفردترین شهرهای دنیا می باشد . قدمت تاریخی ، حکومت سلاطین و ادیان مختلف بر این شهر ، قرار گیری در دو قاره و انتخاب به عنوان  پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2010 گوشه ای از وجوه تمایز این شهر نسبت به سایر شهرهای ترکیه و حتی اروپا می باشد . شاید دانستن این مطلب جالب باشد که بدانید استانبول سومین شهر توریستی دنیا می باشد ؛ رکوردی که دستیابی به آن تا حد زیادی مرهون سفر ایرانیان فراوانی به این شهر می باشد . کشور ترکیه بواسطه داشتن روابط حسنه با ایران ، از اتباع این کشور بدون روادید پذیرایی می کند . وجود این عوامل در کنار مقاربت  فرهنگی و قیمت های مناسب در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی سبب شده است تا ایرانیان در تصمیم گیری های خود برای تجارت و سرمایه گذاری ، تفریح و تفرج و حتی اقامت نیم نگاهی به این کشور داشته باشند . برخی از امکانات موجود در این کشور ، با وجود سادگی و سهولت انجام کار ، در کشورمان وجود ندارند . به عنوان مثال انگشت نگاری های صدور ویزا برای کشورهای آمریکای شمالی یا پرواز مستقیم به همین مناطق به دلایل سیاسی در کشورمان وجود ندارد ، لذا متقاضیان امر ملزم به مراجعه به کشورهای همسایه می باشند . در همین راستا ، شرکت در آزمون آیلتس نیز یکی از پدیده هاییست که با وجود برگزاری در ایران ، عده ای را نیز به ترکیه و استانبول می کشاند . شرکت در آزمون آیلتس استانبول ، دارای سطح یکسانی با آزمون های داخل کشورمان می باشد ، کمااینکه احتمال مشابهت صددرصدی سوالات در یک تاریخ خاص نیز وجود دارد اما با این حال ، عده ای با تصور گذراندن آزمونی ساده تر رهسپار این کشور می شوند . گذراندن آزمون آیلتس در کشورمان دارای مزایای فراوانی می باشد ؛ از ساده ترین عوامل مانند آشنایی با خیابان های شهر برگزاری آزمون گرفته تا همزبانی با سایر داوطلبین عوامل ساده ای هستند که سبب می شود تا تمرکز متقاضی درگیر مسائل حاشیه ای نشود . بهره گیری از تجربه هزاران داوطلبی که پیش از شما از مرکزی خاص آیلتس خود را دریافت کرده اند سبب می شود تا پیش از مراجعه به این محیط ، شناختی کلی نسبت به کارکنان ، محیط و آزمون بدست آورید . این در حالیست که اخذ مدرک آیلتس در ترکیه ، مستلزم سفر به کشوری خارجی ، اقامت در هتلی ناشناخته ، گذراندن آزمون در محیطی نا آشنا با مردمانی غریبه می باشد . در نهایت می توان عنوان کرد که با چشم پوشی از برخی مشکلات رایج در این سفر ، مانند کیفیت بد سیستم های صوتی برای آزمون شنیداری در برخی مراکز آیلتس استانبول ، مشکلات واریز وجه توسط بانک های خارجی و عدم تسلط کامل کارکنان این واحدها به زبان انگلیسی (نه اگزمینرها) ، شرایط اخذ آیلتس در استانبول کاملا مشابه ایران می باشد .

بیشتر بخوانید