آیلتس

Speaking | صحبت کردن

در مهارت speaking عوامل مهمی همچون  گرامر ( Grammar )  دایره لغات  (  Lexical range ) – سلیس بودن ( Fluency ) و تلفظ ( Pronunciation ) دخالت دارند . در این نوشتار به بررسی این عوامل و ارائه تمرین هایی برای بهبود Speaking می پردازیم (بیشتر…)

بیشتر بخوانید