ielts

ایده پردازی و بسط دادن پاراگراف

در مجموعه درسهای IELTS writing در آغاز به مفهوم پاراگراف و چگونگی نوشتن آن خواهیم پرداخت. پاراگراف عبارت است از مجموعه ای از جملات که حول یک موضوع یا ایده واحد شکل گرفته اند و با برقراری رابطه منطقی میان جملات خواننده را در جهت درک و پذیرش ایده مطرح شده هدایت می کند. هر پاراگراف از چند بخش تشکیل می شود. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید